Вакансії медпрацівників
Здати кров або плазму...
«Вісник ССХ», 23 випуск

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» надає цілодобову допомогу пацієнтам з ураженням серця, судин, органів грудної клітини.

Знайти
Відвідувачам
Конференції
Події
Телемедицина
Нові операції
Спеціалістам
Про інститут
Структура інституту
Публікації
Діяльність
Партнери
29 вересня 2015 р. ru en
(29.09.2015) 29 вересня 2015 р.; Підсумки першого етапу Всеукраїнського проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф» <img src='iccx/v3.02/../../iccx/_news.3/2015-09-29_stop-cv-epi/image1_192.jpg' border=0>

Підсумки першого етапу Всеукраїнського проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф»2 вересня 2014 року стартував Всеукраїнський проект «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф». Підсумкам першого етапу проекту та презентації другого етапу була присвячена науково-практична конференція, яка відбулася 29 вересня у рамках наукової програми 24-ї міжнародної виставки «Охорона здоров’я 2015».


Нагадаємо, що виступають ініціаторами та організаторами Всеукраїнського проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф» є ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН» та Асоціація серцево-судинних хірургів України за сприяння МОЗ України та НАМН України. Проект спрямований на дослідження реального стану щодо захворювань системи кровообігу, вирішення низки питань підвищення якості надання медичної допомоги населенню й доступності високоспеціалізованої діагностики та лікування.Руденко Костянтин Володимирович. д.мед.н., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Хірургія серця і магістральних судин у дорослих», «Підвищення доступності та якості надання кардіохірургічної та інтервенційної кардіологічної допомоги в усіх регіонах України. Підсумки першого етапу всеукраїнського проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф».


Крикунов Олексій Антонович, д.мед.н., завідувач відділу інфекційного ендокардиту НІССХ імені М.М. Амосова НАМН, «Сучасні аспекти діагностики та лікування інфекційного ендокардиту».Дубчак Олександр Георгійович, головний позаштатний кардіолог ДОЗ Київської обласної державної адміністрації, «Впровадження фармако-інвазійної стратегії в лікуванні гострого коронарного синдрому. Результати перших 2-х років праці».


Давидова Юлія Володимирівна, д.мед.н., професор, завідуюча відділенням акушерських проблем екстрагенітальної патології ІПАГ.«Акушерська кардіологія в ХХI столітті — мультідисциплінарний підхід до зниження частоти акушерських та кардіальних ускладнень»


Створення реальної картини серцево-судинного здоров’я громадян України на основі ретельного вивчення ситуації в усіх куточках країни для подальшого вироблення та впровадження ефективної та рівно доступної системи медичної допомоги з урахуванням усіх місцевих особливостей — саме це було головною метою першого етапу проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф».


Протягом року бригада фахівців НІССХ імені М.М. Амосова, ІПАГ, НМАПО імені П.Л. Шупика на чолі з головним позаштатним спеціалістом МОЗ України за спеціальністю «Хірургія серця і магістральних судин у дорослих» д.мед.н. К.В. Руденком об’їхала усі обласні центри України. Були проведені науково-практичні конференції для фахівців, які працюють з пацієнтами з серцево-судинними захворюваннями — кардіологами; лікарями загальної практики; швидкої медичної допомоги; терапевтами, дитячими кардіоревматологами; педіатрами; неонатологами, акушер-гінекологами. Також проводилися обстеження пацієнтів — дорослих та дітей. К.В. Руденко проводив робочі зустрічі з обласним керівництвом з метою вирішення найбільш складних питань в організації якісної медичної допомоги усім верствам населення.


Якщо у рамках першого етапу головний акцент робився на роботу з обласними центрами, то другий етап спрямований на більш детальне вивчення реальної ситуації з серцево-судинними захворюваннями у районах, особливо найбільш віддалених від обласних центрів, пошуки та впровадження механізмів вдосконалення та підвищення доступності усіх верств населення до якісної медичної допомоги — своєчасної діагностики та лікування.


Безумовно, ситуація з лікуванням та діагностикою серцево-судинних захворювань в регіонах України неоднакова. Але далеко не все залежить від обладнання та матеріального забезпечення. Розвиток кардіологічної та кардіохірургічної допомоги — це перш за все кваліфікацію, ентузіазм та активне бажання місцевих фахівців. Яскравий приклад — Маріуполь Донецької області, де всупереч усіх проблем один з найкращих в Україні рівень догоспітального тромболізису хворим при гострому коронарному синдромі та як результат досить низька летальність при інфаркті міокарду.


На науково практичної конференції виступили представники областей, де найшвидшими темпами розвиваються кардіологічна та кардіохірургічна служби, найкращим чином організовується допомога населенню, — Хмельницької, но Вінницької, Волинської, Кіровоградської. У цих регіонах з порівняно невеликими обласними центрами незважаючи на спільні для країни проблеми знаходяться оригінальні та ефективні шляхи поступового поліпшення надання медичної допомоги хворим.


Символічно, що у областях застосовується досвід Луганської області в напрямку логістичної організації екстреної допомоги хворим на вторинному та третинному рівні. Важливо, що, фахівці-переселенці з Луганська зараз допомагають своїм колегам у вдосконаленні роботи спеціалізованих центрів та відділень.Кланца Андрій Іванович, к.мед.н., головний позаштатний кардіохірург ДОЗ, зав.відділеннякардіо- та ендоваскулярної хірургії Хмельницької обласної лікарні


Данильчук Ігор Віталійович, к.мед.н., заступник головного лікаря КЗ «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патологіїПецентій Володимир Васильович, головний позаштатний кардіохірург, завідувач кардіохірургічного відділення Волинської ОКЛ


Сухомлин Ганна Миколаївна,к.мед.н., головний лікар КЗ "Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер"


    Доповідачі з регіонів акцентували увагу на необхідність:
  • реформування служби екстреної медичної допомоги, таким чином, щоб, зокрема, у екстрених випадках уникати проміжної доставки хворого до районної лікарні, що нерідко обертається втратою життєве важливого часу, а забезпечувати транспортування хворого за принципом «з дому до-центру»;
  • створювання регіональних міжрайонних спеціалізованих центрів, в тому числі міжобласних, що з логістичної точки зори є дуже актуальним для віддалених від обласних центрів приграничних районів;
  • внесення змін до існуючих наказів МОЗ України щодо кардіологічних та кардіохірургічних служб;
  • розробку та імплементацію в роботу регіональних центрів сучасних протоколів по діагностиці та лікуванню серцево-судинних захворювань.


Фахівці з регіонів, де найкращім образом організовується діагностична та лікувальна допомога усім верствам населення отримали подяки від директора НІССХ імені М.М. Амосова академіка Г.В. Книшова та головного кардіохірургі МОЗ України К.В. Руденка.

Наші контакти
ЗМІ про нас
Наші досягнення
Звіт за 2014 рік
Звіт про роботу інституту за 2014 рік
Телемедицина
Національний інститут серцево-судинної хірургії НАМН започатковує постійне дистанційне консультування пацієнтів за допомогою телемедицини. З графіком та умовами проведення консультацій можна ознайомитися тут
Газета «В ритмі серця»